Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 của Trường Đại học Văn hoá TP.HCM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-01-2019


* GHI CHÚ: THÍ SINH CÓ NHU CẦU PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI VUI LÒNG TẢI MẪU ĐƠN XIN PHÚC KHẢO SAU:

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm bài thi

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN